Klachtenprocedure

– Hoe kan men een klacht indienen?
– Hoe wordt uw klacht behandeld?

Hoe kan men een klacht indienen
Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
BoomBeek Trainingen
Van middelantstraat 2
2806 XK Gouda

U kunt uw klacht ook per mail insturen:
info@boombeektrainingen.nl

Hoe wordt uw klacht behandeld?
– U krijgt een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen 5 werkdagen na melding.
– Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke reactie.
– U kunt uw klacht tijdens de behandeling mondeling toelichten. Dit kan telefonisch of tijdens een persoonlijk gesprek.