pexels-valentin-antonucci-691637

Werkwijze

Onze visie op leren

In de loop der jaren hebben wij een eigen visie ontwikkeld op effectief leren van ander gedrag en nieuwe vaardigheden. Wij volgen tijdens onze trainingen de volgende cyclus: Doen; ervaringsgericht- en observerend leren. Reflecteren; op jezelf en elkaar. Theorie; koppeling naar de theorie.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat we het beste leren als we ontspannen zijn en positieve ervaringen opdoen. Mensen in een klaslokaal zetten en overladen met theorie of onder druk zetten om te gaan oefenen met nieuw gedrag (helaas zien we dat nog steeds vaak gebeuren als er gewerkt wordt met trainingsacteurs) zijn dus géén effectieve manieren van leren.

Levenservaringen die positieve emoties oproepen, vergroten het leereffect. Struin, leer, ontdek, voel en ervaar zijn dan ook woorden die passen bij onze manier van trainen. We doen dat vanuit een positieve groeimindset; Als iedereen in de groep de wens heeft zichzelf te ontwikkelen èn bereid is de anderen te helpen, ontstaat er een context waarin effectief geleerd kan worden.

                         

Voor al onze trainingen stellen wij een aantrekkelijk programma samen met creatieve werkvormen. Deze werkvormen nodigen uit tot actief meedoen en interactie. We houden van een vlotte afwisseling tussen oefenen en theorie en tussen binnen en buiten. We spreken alle leerstijlen aan en laten onze deelnemers leren door te ervaren. Hier is alle ruimte om te oefenen en te experimenteren met nieuw gedrag! Organisaties functioneren beter met gemotiveerde, energieke en vaardige medewerkers. Laten we aan de slag gaan!

 

Regisseur van het eigen gedrag

Wij zelf (en de trainers waar wij mee werken) zijn naast trainer ook opgeleid als systemisch trainingsacteur. Trainingsacteren heeft opvallend veel raakvlakken met systemisch werken. Deelnemers zeggen vaak ‘je bent precies zoals hij of zij’. Herkenbaar voor de mensen die weleens een opstelling hebben meegemaakt.
Tijdens onze trainingen maken we regelmatig gebruik te maken van de werkvorm `regietheater’. Wij zijn met onze brede toepassing hiervan uniek in Nederland. Wees niet bang: wij zetten geen deelnemers voor het blok om een rollenspel te spelen, maar nemen zelf een rol aan. We spelen een voorbeeld uit de praktijk aangedragen door de deelnemers en laten ons regisseren door de deelnemers. Zij bepalen onze communicatievormen en ons gedrag. Zo zien en ervaren zij direct welk effect ander gedrag of andere manieren van communiceren heeft en worden zij ook regisseur van hun eigen gedrag. Pas als je inziet (en in dit geval dus letterlijk ziet) wat gedrag en patronen teweegbrengen, kan je het veranderen. Uiteraard bieden we altijd de mogelijkheid aan deelnemers om zelf in te stappen en te gaan oefenen. Niemand móet, iedereen mag.

 

Werken vanuit positiviteit
Belangrijk uitgangspunt bij iedere interventie: wat je aandacht geeft groeit. Daarom werken wij vanuit positiviteit: versterk wat goed gaat. Benadrukken wat niet goed gaat en feeedback krijgen (hoe mooi geformuleerd ook) geeft in de hersenen een pijnprikkel en leidt tot een stress reactie. En onder stress zijn onze hersenen niet meer in staat nieuwe informatie op te nemen – en dus iets nieuws te leren. Dus: stress uit, positiviteit aan! Ook als het spannend wordt blijft de focus op wat positief is. Dit betekent niet dat onze trainingen altijd leuk zijn. Soms zijn ze confronterend, ontstaan er gevoelens van verdriet, frustratie of machteloosheid, of worden deelnemers onverwacht met zichzelf geconfronteerd. Juist in die momenten zit de groei: loslaten wat je tegenhoudt en de ruimte die daarmee vrijkomt inzetten voor je eigen groei. Dat is voor ons werken vanuit positiviteit: niet altijd leuk, wèl altijd met een bevredigend resultaat.