Privacybeleid

Privacy beleid BoomBeek Trainingen
BoomBeek Trainingen respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

BoomBeek Trainingen heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met BoomBeek Trainingen.

Delen met derden
BoomBeek Trainingen zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat BoomBeek Trainingen gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar BoomBeek Trainingen, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
BoomBeek Trainingen kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van BoomBeek Trainingen en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BoomBeek Trainingen verstrekt.

Bij BoomBeek Trainingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

BoomBeek Trainingen verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan BoomBeek Trainingen je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht of een training.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van BoomBeek Trainingen.

BoomBeek Trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

BoomBeek Trainingen zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

BoomBeek Trainingen maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

BoomBeek Trainingen maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
BoomBeek Trainingen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan BoomBeek Trainingen.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BoomBeek Trainingen heeft hier geen invloed op.

BoomBeek Trainingen heeft Google geen toestemming gegeven om via BoomBeek Trainingen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@boombeektrainingen.nl

BoomBeek Trainingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
BoomBeek Trainingen is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://boombeektrainingen.nl is de website van BoomBeek Trainingen. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 72083611. Email: info@boombeektrainingen.nl

Klachten?
Klachten kunnen schriftelijk of per mail worden ingediend. Bekijk hiervoor onze klachtenprocedure.