Training Omgaan met verleidingen

Algemeen
De rode draad tijdens deze training is de jongeren leren omgaan met alle verleidingen waar ze mee te maken krijgen. De puberteit is een periode waarin de jongere zichzelf op emotioneel gebied sterk ontwikkelt. Bovendien verplaatsen de prioriteiten van de jongere zich en komen vaak niet meer overeen met die van ouders of docenten. Niet alleen hebben de keuzes die ze moeten maken meer consequenties, maar ook zijn het niet altijd de keuzes waar ze zichzelf ook goed bij voelen bijvoorbeeld rondom het kiezen van vrienden. Het omgaan met de druk van een peergroup, kan veel spanningen en onzekerheden met zich meebrengen.

Wat gaan we doen
Tijdens de training gaan we in op een aantal onderwerpen:
• Het maken van keuzes; bij je eigen keuze kunnen blijven
• Nee zeggen (en volhouden)
• Groepsdruk
• Pesten
• Afspraken maken met ouder(s)
Tijdens de training ervaren de leerlingen dat ze niet de enige zijn die met dit soort dilemma’s te maken krijgen en dat ze wel degelijk invloed hebben op hun gedrag en de keuzes die ze maken. Essentieel is dat de leerlingen tijdens de training de verschillende vaardigheden kunnen oefenen.

Resultaat
– De weerbaarheid van de jongeren wordt vergroot
– Er is meer begrip voor elkaar
– Doordat de jongeren letterlijk zien wat er gebeurt tijdens de scene is het leereffect groter. Op het moment dat ze zelf met zo’n situatie te maken krijgen zullen ze sneller terugdenken aan deze scene dan aan theorie uit een boek.

Benieuwd of deze training iets is voor jullie school? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek info@boombeektrainingen.nl