Training Sprong naar de middelbare!

Algemeen
Een training waarbij de overgang naar het middelbaar onderwijs centraal staat, met thema’s die vooraf met de docent worden afgestemd. Deze training kan preventief worden ingezet voor de hele klas of speciaal voor een aantal kinderen die extra aandacht kunnen gebruiken.

Wat gaan we doen
De rode draad tijdens deze training, is de kinderen leren omgaan met een aantal ‘verleidingen’ waar ze mee te maken kunnen krijgen als ze straks op de middelbare school zitten.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
• Het maken van keuzes; bij je eigen keuze kunnen blijven
• Nee zeggen (en volhouden)
• Groepsdruk
• Pesten
• Social Media
Tijdens de training ervaren de leerlingen dat ze niet de enige zijn die met dit soort dilemma’s te maken krijgen en dat ze wel degelijk invloed hebben op hun gedrag en de keuzes die ze maken.

Resultaat
– De kinderen worden zicht bewust dat ze altijd een keuze hebben
– De kinderen worden zich bewust waar ze invloed op hebben in een situatie
– De kinderen worden zich bewust van hun eigen kwaliteiten

Benieuwd of deze training iets is voor jullie school? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek info@boombeektrainingen.nl